Монтиране на абсорбатор и аспиратор

Функцията на тези електрически уреди е да улавят и отстраняват миризмите и парата при готвене. Те пречистват въздуха и предотвратяват отлагането на мазнини по мебелите, също така предотвратяват и образуването на конденз в кухнята. Независимо дали става въпрос за домакинството или за професионална употреба на работното място, тези електроуреди спомагат за осигуряването на комфортна и приятна среда.

Каква е разликата между абсорбатор и аспиратор?

Аспираторът извежда миризмите и парите към комина, вентилационната шахта или директно навън, а абсорбаторът има филтри от активен въглен, които пречистват въздуха и го връщат рециклиран обратно в помещението.

Специфики и тънкости при монтиране на абсорбатор/аспиратор

Доверете се на електротехник за монтажа му.

Основните типове са: стандартен тип (за закрепване към стената, без декоративни елементи), за вграждане (за монтиране в шкаф например, като по-голямата част от аспиратор остава скрит), островен тип (за закрепване към тавана) и каминен тип (стандартни аспиратори с декоративни елементи. При тях въздухопроводът остава скрит). Различните типове абсорбатори/аспиратори предполагат и различен начин на монтиране, като трябва да се вземат предвид много неща: колко често ще се готви в помещението, колко голямо е то, какъв е размера на плота на печката, какъв е размера на абсорбатора, какво е разстоянието между аспиратора и плота, какъв е капацитетът на електроуреда, какво е разстоянието между въздухоотвода и извода на коминното тяло и още доста други неща. Монтирането се извършва непосредствено над плота за готвене и има оптимален размер на разстоянието между него и абсорбатора/аспиратора, който трябва да се спазва, за да може да се осигури максимално ефективната и безопасна работа на уреда. При монтирането на абсорбатори/аспиратори, трябва също да се обърне и внимание на нивелацията, за да може електроуредът да работи правилно.

В зависимост от това какво искате да правите и с какво разполагате, монтажът на абсорбатор/аспиратор може да бъде три вида: монтаж на нов електроуред, при който къртим нови отвори, смяна на стар абсорбатор/аспиратор с нов или стандартен монтаж на уреда на ново място с готови изводи. При първия случай се прави оразмеряване, режат се отвори и се кърти ненужното, а строителните отпадъци се натоварват със собствен превоз и се карат на специализирани сметища.

Как ние можем да бъдем полезни?

Във всеки един от гореспоменатите случаи, ние можем да свършим работата си качествено, бързо и безопасно. Имаме нужните инструменти, машини и най-важното – имаме електротехници с дългогодишен опит, който ни помага да взимаме бързи и правилни решения, заради което нашите клиенти избират нас отново и отново.