8 съвета как да преглеждаме договорите си

Има няколко неща, на които всеки адвокат се очаква да бъде способен. Да отговаря на въпроси от близки и приятели за свръхтаксуването по извлеченията на кредитни карти. Да знае наизуст колко точки се отнемат за определено нарушение при шофиране. Да води преговори от името на далечни роднини, които са в някакво нарушение и сега Ви виждат като безплатен билет към измъкването от проблемите. И най-важното – да преглеждат договори.

В тази статия ще Ви представим кратко ръководство за прегледа на договорите, което е широко приложимо, независимо от предмета на договора:

1. Уверете се, че Вашият клиент може да се измъкне от договора. Това е най-важно. Когато едната от страните се опитва да заобиколи клаузи по договора, и двете страни ще преглеждат подробно съответните раздели, така че трябва да сте сигурни, че те наистина гласят това, което си мислят и двете страни.

2. Условия за подновяване – внимавайте за „вечни“ договори, в които подновяването се извършва автоматично, освен ако не бъде направено известие в рамките на много тесен прозорец от време, а също така се уверете, че Вашият клиент може да се откаже от автоматично подновяване.

3. Прекратяване на договора – уверете се, че договорът позволява незабавно прекратяване в случай на нарушение или поне има кратък период за предизвестие преди окончателно приключване.

4. Възлагане –  уверете се, че Вашият клиент не се нуждае от съгласието на другата страна да извърши каквото и да е „задание“, което е просто резултат от корпоративна реорганизация.

5. Освобождаване от отговорност – уверете се, че Вашата страна не е единствената, която да предоставя обезщетение при нарушения по договора. Старайте се клаузите да бъдат оформени така, че отговорностите да бъдат взаимни. Доверете се на опитен адвокат за да сте сигурни, че няма да има грешки.

6. Разходи за събиране –  накарайте всяка страна, която не плаща, да бъде отговорна за законовите (и други) разходи, свързани със събирането, като например при стигане до съд, виновната страна да поеме разноските по делото.

7. Изменения – уверете се, че те трябва да бъдат подписани от всяка страна.

8. Уведомление – предоставете известие по имейл, тъй като това е начинът, по който всички комуникират в днешно време. Също така напишете, че копие от всички известия се изпраща както до Вас, така и до Вашия клиент.

При нарушаване на трудовия ви договор не се колебайте да се обърнете към специалист.